Qualitat i seguretat

Tasques

 • Aplicació de les normatives legals exigibles en l'àmbit de la Qualitat, Seguretat Alimentària i Medi Ambient.
 • Manteniment de les normes de qualitat implantades UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 22000:2005 e UNE-EN-ISO 14001:2004.
 • Valoració nutricional de menús i elaboració de dietes especials tant per a intoleràncies (celiaquia, lactosa) , al·lèrgies (ou, proteïna de la llet, peix...) com per a qualsevol altra necessitat específica d'alimentació.
 • Aprovació, seguiment i control de proveïdors.
 • Realitzar formació contínua dels manipuladors/ores.
 • Accions pedagògiques (conferències i/o seminaris) a clients i usuaris/àries.
 • Seguiment i atenció al Client.

Responsable

La directora, Ana María García Boix, és Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, i Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, ambdós titulacions obtingudes per la Universitat de València.

Certificat d'Aptitud Pedagògica per la Universitat de València (C.A.P.)

Formació complementària Àrees Qualitat i Seguretat Alimentària.

Amb experiència hospitalària i restauració col·lectiva.

Dietètica

La millor forma d'aconseguir una alimentació sana i equilibrada és, senzillament, i en condicions de salut normals, menjar de tot seguint els següents criteris generals que hauran de veure's reflectits en la freqüència diària o setmanal. En conseqüència, l'alimentació saludable ha de reunir quatre característiques bàsiques:

 • Suficient, en energia i nutrients, ajustant-se a les racions recomanades segons l'edat sense carències ni excessos.
 • Variada, haurem d'incloure racions de cada un dels grups d'aliments.
 • Equilibrada, en les racions subministrades estiguen en proporció adequada.
 • Adaptada a cada edat.

Així adaptarem les necessitats nutricionals per aconseguir un òptim estat de salut, en qualsevol etapa de la vida.

En cas de necessitats especials d'alimentació com ara: al·lèrgies (proteïnes de la llet, ou, peix...) , intoleràncies (celiaquia, intolerància a la lactosa...) , alteracions metabòliques (diabetis, "hipercolesterolèmia familiar) , etc. Servalia crea protocols específics de cada centre per al control d'estos menús.

Piramide alimentos

Contacte directe amb ACECOVA i AEPNAA com a membres d'ambdós associacions:

Divulgació

Divulgación

El Departament de Qualitat de Servalia té encomanada la tasca de divulgar els diversos aspectes, cada vegada mes necessaris, que fan de l'alimentació un instrument fonamental de millorar la nostra qualitat de vida.

La nostra especialització, el propi àmbit i l'edat, fan el nostre camp predilecte l'escola.

Destinats al conjunt de la comunitat educativa, estudiants, equips directius i professorat i les famílies, hem realitzat cursos sobre hàbits alimentaris, dietètica, higiene o qualsevol tema que considere adequat el Centre, i adaptant el lloc i l'horari a la disponibilitat del mateix.

Seguretat i garanties

En compliment de la normativa sanitària, Servalia està inscrita en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments amb el número 26.014658/V.

Servalia està certificada en la norma UNE-EN-ISO 22000:2005: "Sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització de la cadena alimentaria" destinada específicament a la seguretat i, complementàriament, hem certificat nostre Sistema de Gestió de Qualitat amb les exigències de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, i un altre Sistema de Gestió Mediambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

El nostre sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) , integrat en les esmentades normes de Qualitat i Seguretat Alimentària, ha sigut avaluat satisfactòriament per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat per a aplicar-se amb caràcter centralitzat en tots els nostres centres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Servalia té concertat un laboratori extern, Laboratoris Tacsa S. L. (Número d'autorització LA-0113) , que analitza, amb periodicitat acordada, els plats elaborats i les superfícies de treball. Tots els resultats es comparteixen amb el client.

L'Associació per a la Promoció del Consum de Fruites i Hortalisses "5 al dia" i Servalia han subscrit un Conveni de Col·laboració per a promocionar hàbits saludables i fomentar el consum de fruites i hortalisses entre els escolars. El Comitè Científic de l'Associació valida els nostres menús per a oferir als alumnes un servici de menjador basat en una alimentació més sana i equilibrada.

Servalia contracta amb les companyies Zuric i Catalana Occidente els segurs de Responsabilitat Civil, Convenis Col·lectius i Activitats Econòmiques. En quanties proporcionalment molt favorables al seu volum d'activitat.

Periòdicament, presentem les Certificacions de les diferents Administracions Públiques, acreditant el compliment de les obligacions tributàries i seguretat social; així com còpies de fulls de salaris dels nostres col·laboradors. Tot dirigit a cobrir satisfactòriament la responsabilitat subsidiària dels nostres Clients.

Formació específica

Servalia realitzarà la formació inicial i contínua dels seus col·laboradors/ores en matèria d'higiene alimentària segons el que estableix el Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Un aspecte rellevant és la formació per a l'elaboració i servici de menjars preparats per a xiquets amb dietes especials: al·lèrgies, intoleràncies.