• 13 desembre, 2017

    Protocol d'actuació davant de factors de risc psicosocial

    Servalia dóna a conéixer el seu Protocol d'actuació davant de factors de risc psicosocial.

Dins de les accions a emprendre en la implantació i seguiment del Pla d'Igualtat de Servalia, trobem l'elaboració i difusió d'un Protocol d'actuació davant de factors de risc psicosocial.

Com a conseqüència dels importants canvis en les organitzacions i dels processos de globalització actual, l'exposició als riscos psicosocials s'ha fet més freqüent i intensa, fent convenient i necessari la seua identificació, avaluació i control a fi d'evitar els seus riscos associats per a la salut i la seguretat en el treball. Esta salut s'entén en un sentit ampli, tal com ha sigut conceptualitzada per l'OMS definint-la com un estat de complet benestar físic, mental i social i no sols l'absència d'afeccions o malalties.

La Directiva Marc de la Unió Europea (UE) (89/391) obliga legalment a les empreses a protegir als seus treballadors/ores/as evitant, avaluant i combatent els riscos per a la seua seguretat i la seua salut, la qual cosa inclou els riscos psicosocials presents en el lloc de treball, que poden provocar o contribuir a l'estrés o a problemes de salut mental. L'avaluació de riscos psicosocials és una actuació preventiva de compliment obligatori, determinada per la llei de Prevenció de Riscos laborals (LPRL) . Amb l'avaluació de riscos psicosocials es posa de manifest les condicions de treball de caràcter general que poden estar desajustades, generant condicions propícies a què puguen aflorar problemes d'origen psicosocial i en particular fenòmens de violència laboral en les seues distintes formes.

Podeu consultar este document a través de l'enllaç d'esta notícia o en l'apartat descàrregues de la nostra pàgina web.

documento descargable