Nosaltres

Presentació

Serveis i Projectes de Catering, S. L. va iniciar les seues activitats al setembre del 2000 i està dedicada, fonamentalment, a la restauració col·lectiva, és a dir, a la preparació de menjars per al seu consum immediat en col·lectivitats.

Realitza l'activitat en les pròpies cuines dels centres d'ensenyament, residències d'ancians, empreses i hospitals. Complementa esta activitat principal amb la venda automàtica d'aliments i begudes, neteja, manteniment i jardineria, assessorament d'instal·lacions, projectes sociosanitaris i cuidadors/ores de menjador.

Servalia Inglobal és la marca registrada de Serveis i Projectes de Catering, S. L., i la forma comercial de conèixer a la mateixa.

L'objectiu de Servalia és aconseguir la confiança del client amb projectes ajustats, en qualitat i preu, als seus desitjos i expectatives. Ajudada per personal involucrat i partícip, i comptant amb la col·laboració dels diferents subministradors. Volem escoltar-te per a servir-te bé.

La nostra grandària i model organitzatiu persegueix i permet la major proximitat al client.

 

Els nostres valors

Espíritu de servicio

Esperit de servei

Oferir al client proximitat, entusiasme, transparència, confiança i integritat.

Trabajo en equipo

Treball en equip

Persones compromeses, formades, especialitzades i responsables.

Calidad, seguridad e innovación

Qualitat, seguretat i innovació

Legalidad

Legalitat

Compliment d'obligacions mercantils, laborals i sanitàries.