Els serveis

Educación

Ensenyament

Servalia és especialista en la restauració col·lectiva en tot tipus de centres escolars estant presents en:

 • Ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària) i batxillerat
 • Educació especial
 • Ensenyament universitari (cafeteries, residències universitàries i col·legis majors)

Realitzar el servici únicament en les instal·lacions del propi Client ens permet oferir solucions exclusives:

 • Menús personalitzats, sans i equilibrats.
 • Primeres matèries de qualitat i proveïdors de marques reconegudes.
 • Comunicació permanent amb la comunitat educativa: direcció, docents, alumnat i famílies. Foment i divulgació de bons hàbits alimentaris.
 • Optimització dels mitjans materials confiats i/o assessorament per a millores i inversions. Serveis especials i celebracions.
 • Monitors/ores de menjador, acompanyants de transport escolar i activitats extraescolars. Serveis auxiliars i complementaris: neteja, manteniment, vending, etc.

 

 

Empresas

Empreses

Servalia ofereix els seus serveis especialitzats de restauració i s'ajusta a les necessitats concretes:

 • Menjadors d'empresa.
 • Servei de cafeteria i esmorzars.
 • Màquines de venda automàtica.
 • Esdeveniments i serveis especials.

Realitzar el servici únicament en les instal·lacions del propi Client ens permet oferir solucions exclusives:

 • Oferta gastronòmica adaptada als gustos i l'activitat.
 • Opcions que permeten l'elecció: autoservei, free flow, etc.
 • Menjador de representació.
 • Serveis auxiliars i complementaris: neteja, manteniment, vending, etc.

 

 

Mayores

Majors

Els serveis que presta Servalia en els centres per a majors contribueixen a millorar la qualitat de vida dels residents. Esta aportació inclou atendre les necessitats terapèutiques específiques que demanden:

 • Alimentació diària (pensió completa) equilibrada i sana.
 • Menús tradicionals: menjar com a casa.
 • Dietes terapèutiques.
 • Celebracions personals i familiars.

 

 

Sanidad

Sanitat

Les propostes de Servalia en el segment hospitalari aconsegueixen totes les peticions de servici:

 • Alimentació pacients.
 • Cafeteria pública.
 • Cafeteria i menjador de personal.
 • Subministrament de primeres matèries (proveïdor únic).
 • Màquines de venda automàtica.
 • Assessoraments diversos (maquinària, tecnologia, informàtica, etc.).

La restauració sanitària ha de tindre, com a primer objectiu, col·laborar i ajudar en el procés curatiu, sent un element més del mateix. Aquest compromís guia els criteris del Departament de Qualitat de Servalia per a implantar el Pla de Dietes.

Així mateix, Servalia té desenvolupats els instruments i mitjans de gestió que permetran participar al pacient en procés d'elecció de menú, sempre des de la seua patologia concreta.

 

 

Otros

Altres

Completen les propostes de Servalia una sèrie de serveis complementaris que, amb mitjans propis o col·laborant amb altres firmes especialistes en els seus respectius camps, permet oferir un servici integral al Client:

 • Projectes sociosanitaris.
 • Màquines de venda automàtica.
 • Neteges en general.
 • Manteniment d'edificis i instal·lacions.
 • Servei de porteria.
 • Jardineria.
 • Assessorament d'instal·lacions.