El nostre equip

Equip directiu

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Nuestro equipo directivo

Ana María García

Qualitat

ana@servalia.org

Rita Ibáñez

Activitats educatives complementàries

rita@servalia.org

Quirino Sánchez

Compres

quirino@servalia.org

Zarza Burgués

Gestió

zarza@servalia.org

María del Mar Miguel

Administració

mar@servalia.org

Maite Santacreu

Administració

maite@servalia.org

Ángela Navarro

Gestió

angela@servalia.org

Juan A. Turégano

Gestió

juan@servalia.org

Fina Murcia

Comercial

fina@servalia.org

Carmina García

Administració

carmina@servalia.org

Isabel Martínez

Administració

isabel@servalia.org

Recursos humans

La prestació de servicis té un protagonista principal: les persones. En Servalia som conscients d'esta condició indispensable i garantim l'adequació eficaç al lloc de treball. Tant en cas de noves contractacions com a subrogació del personal del client, ens responsabilitzem de:

 •  Formalització de contracte.
 • Carta de subrogació.
 • Obligacions tributàries i seguretat social.
 • Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
 • Formació permanent.

Després de complir amb les obligacions legals, el major compromís de l'ocupador ha de ser la formació. Estos són els àmbits que Servalia considera indispensables per als seus col·laboradors/ores:

 • Manipulació d'aliments.
 • Nutrició i dietètica.
 • Pla de prevenció de riscos laborals.
 • Vigilància de la salut.
 • Atenció a client i usuaris.
 • Integració corporativa.

Finalment, el moment d'iniciar el treball en el client, requereix un procés indispensable:

 • Presentació de l'empresa.
 • Establiment de les condicions laborals.
 • Jerarquització de la plantilla.
 • Organització de torns.
 • Distribució de tasques.

En Servalia, totes les persones i tots els treballs són importants, i esperem que, cada lloc concret, siga un bon marc per a aconseguir les expectatives professionals i personals, de la mateixa manera que comptem amb els coneixements i experiència pròpies per a millorar la nostra companyia.

Pla d’ igualtat

FENT EMPRESA

El Pla d'Igualtat d'una empresa és el conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en una organització la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe en àrees com a accés a l'ocupació, conciliació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, salut laboral i comunicació i llenguatge no sexista. Servalia, conscient de la realitat actual del col·lectiu femení, presenta el seu Pla d'Acció Positiva per a la consecució de la igualtat laboral real entre homes i dones.

Aquest pla naix com una necessitat social i empresarial, enquadrada en el marc general per a la consecució d'una òptima gestió dels seus propis Recursos Humans. Hem pres la paritat com un repte per a aconseguir un equilibri entre homes i dones en tots els àmbits de presa de decisions existents, facilitant i incentivant la presència de les dones en els mateixos.

La Direcció General de la Dona i per la Igualtat és el centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competència per a la validació i visat de Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana.

L’ anomenat visat s'atorga a aquelles empreses que presenten un Pla d'Igualtat tendent a corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per a fer realitat la igualtat i proporcionen servicis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servici. Conjuntament amb el visat dels Plans d'Igualtat, s'autoritza a les empreses l'ús del segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats.