Certificació i classificació

Certificació

Servalia és la primera empresa espanyola de servicis per a col·lectivitats certificada en la norma UNE-EN-ISO 22000:2005: "Sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització de la cadena alimentaria", estàndard internacional APPCC aplicable a tots els integrants (i agents externs relacionats) de la cadena alimentària, que es fonamenta en la comunicació interactiva (entre els distints operadors de la cadena alimentària, així com amb els clients i l'Administració), el sistema de gestió i el control de perills (per mitjà d'una integració equilibrada dels programes de prerequisits i el pla APPCC).

Així mateix, i complementàriament, hem certificat nostre Sistema de Gestió de Qualitat amb les exigències de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 i implantat un Sistema de Gestió Mediambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004

Estes normes apliquen al principal objecte social de Servalia: "Prestació de servicis de restauració col·lectiva en instal·lacions de centres clientes."

La nostra aposta per la seguretat, qualitat i medi ambient, i el seu reflex en les accions destinades amb aquest fi, pretenen oferir als nostres Clients dos beneficis fonamentals:

PRIMER: les certificacions, no sols reforcen la imatge pública de l'empresa i acrediten els seus compromisos amb la millora contínua, ofereixen al Client una garantia superior i certa a l'incrementar objectivament la SEGURETAT del servici prestat en el seu Centre.

SEGON: les Certificacions de Servalia seran aplicades en TOTS dels Centres Clients, independentment de la grandària, ubicació, especialització, activitat, etc.

Certificacions ÚTILS a LA NOSTRA ACTIVITAT i als NOSTRES CLIENTS

 

Certificats

Classificació

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d'Economia i Hisenda, ha concedit a Servalia la màxima classificació aplicable a la nostra principal activitat empresarial. En conseqüència, Servalia figura inscrita com a Empresa de Servicis en el Registre Oficial d'Empreses Classificades.

Així mateix, la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ens ha concedit esta mateixa classificació, inscrivint-nos d'ofici en la Secció Primera de Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Generalitat Valenciana.

Aconseguir aquestes classificacions significa que Servalia compta amb la capacitat tècnica, financera i humana per a gestionar contractes de qualsevol volum i complexitat. Així mateix reforça el compromís per oferir als nostres clients les majors garanties per a prestar servicis de qualitat.

 

documents classificats