Activitats educatives

Tasques

 • Realització del Manual del Monitor de Servalia, que arreplegarà el perfil complet de l'empleat/ada, responsabilitats, tasques, funcions, etc.
 • Confecciona el Catàleg d'Activitats de Servalia per als seus centres clients.
 • Implementar l'Oferta d'Activitats del Centre.
 • Gestió dels Recursos Humans de la seua especialitat: selecció, contractació, substitució, etc.
 • Pla de Formació Permanent.
 • Conferències, xerrades i seminaris per a clients, usuaris i famílies.
 • Seguiment i atenció al Client.

Tareas actividades educativas complementarias

Responsable

La directora, Rita Ibáñez Redó, Enginyera en Disseny Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló.

Certificat d'Aptitud Pedagògica per la Universitat Politècnica de València (C.A.P.)

Formació complementària Àrees Educativa i d' Animació Sociocultural.

Amb experiència docent i animació sociocultural.

 

Cuidadors / cuidadores

cuidadores Servalia

Els nostres equips els formen educadors/ores amb la millor preparació i qualificació, capaços d'oferir una atenció que cobreix les tres necessitats bàsiques dels xiquets/etes: alimentar-se, descansar i divertir-se.

L'atenció integral del servei de menjador escolar l'apliquem en tres aspectes fonamentals a desenvolupar:

seguridad

Seguretat i higiene.

Nutricion

Alimentació i nutrició.

Animación

Animació escolar.

El menjador escolar és, per a Servalia, una ampliació del temps formatiu, on coincideixen situacions educatives: aprenentatges, hàbits, convivència, etc. Les nostres accions estaran destinades a col·laborar en el desenvolupament integral de l'alumne/a.

L 'instrument bàsic serà la segmentació per grups, seguint els cicles educatius, i si bé cada xiquet/a és únic/a, podem trobar pautes generals facilitadores de la nostra tasca.

Propostes de servei

Propuestas de servicio

Servalia ofereix, dins de l'ampli camp escolar, i com a complement a les seues activitats principals, un complet catàleg de serveis:

 • Acompanyants de transport escolar.
 • Escoles d'estiu i campaments d'estiu.
 • Tallers i activitats extraescolars.
 • Ampliacions de l'horari escolar.

 

Formació específica

Formación específica

Tot el procés d'atenció escolar gira en torn de la persona del monitor/a. La seua formació, actitud i voluntat són imprescindibles en la consecució dels objectius marcats.

Valors que hauran d'aportar i que requereixen i orienten l'esforç formatiu de Servalia són: responsabilitat, equilibri, maduresa personal i emocional, creativitat, saber escoltar i comprendre, esperit d'equip, actitud de servei i tolerància amb els xiquets/etes, recursos lúdics, etc.

El monitor/a de Servalia assisteix, obligatòriament durant el curs escolar, almenys, a tres jornades formatives específiques, i impartides per l'empresa o entitats especialitzades.

Divulgació

El Departament d'Activitats Complementàries de Servalia té encomanat la tasca de col·laborar, des de la seua especialització, en la formació integral del xiquet/a.

Destinats al conjunt de la comunitat educativa, però preferentment a les famílies, hem realitzat xerrades i col·loquis sobre hàbits alimentaris, comportament i habilitats socials o qualsevol tema que considere adequat el Centre, i adaptant el lloc i l'horari a la disponibilitat del mateix.